040 725 8863

YHTEYSTIEDOT 

3D Koti ja sisustus

y-tunnus 2529086-8

puh.     040 725 8863

s.posti   pirjo.kiviniemi@hotmail.com

 

Kilpailu-ja kuluttajaviraston KKV:n vaatimusten täyttäminen:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)